سر خط خبرها

  Search

  درباره ما

  بسمه تعالی

  باسلام بدین وسیله موارد مربوط به سایت  با موضوع اشنائی باموسسه علمی ومطالعات جنگ نرم سپاهان به شرح زیر به اطلاع رسانده می شود:

  ۱-اشنائی باموسسه : جمعی از اعضاء هئیت علمی دانشگاهها ومربیان وفعالان فرهنگی شهر اصفهان در سال۱۳۸۹ موسسه  ای به نام موسسه علمی ومطالعات جنگ نرم سپاهان با اهداف زیر تاسیس نمودند.

  ۲-اهداف بنیاد : الف- بصیرت افزائی جامعه در قلمرو جنگ نرم

                                          ب- اراائه  راهکارهای دفاعی برای مقابله با جنگ نرم دشمن

                                          ج- انجام پژوهش های جنگ نرم

                                          د- ارائه راهکارهای تهاجمی در برا بر دشمن

           ۳-روش اجرائی اهداف :طراحی واجرای دوره های اموزشی کارگاههای اموزشی انجام پژوهش هائی در حوزه جنگ نرم

   

  ۴-ویژگی های موسسه:کلیه فعالیت های بنیاد غیر سیاسی ،غیر تجاری وغیر انتفاعی بوده وضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق اساسنامه مصوب فعالیت خواهد نمود.

  ۵-اساسنامه موسسه : اساسنامه موسسه مشتمل بر۳ فصل ،و۴۳ ماده و۲۵ تبصره طبق ضوابط در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۲ به شماره ۳۹۶۲ وبا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۲۹۲۱به ثبت رسیده است .