حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 1 شوال 1442 Wednesday, 12 May , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1441 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 9 تعداد دیدگاهها : 19×
تاکتیک های جنگ روانی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۶
شناسه : 586
بازدید 345
6

بخش دوم از تاکتیک های جنگ روانی (بر گرفته از کتاب تاکتیک های عملیات روانی تالیف حسین بیات) در مورد تاکتیکهای جنگ روانی، نخست باید بدانیم که: اولا:ً هر جنگی دو طرف دارد. در یک طرف آن نیروی مهاجم و در طرف دیگر، نیروی مدافع قرار دارد. طرفین جنگ از انواع تدابیر تهاجمی و تدافعی […]

ارسال توسط :
پ
پ

بخش دوم از تاکتیک های جنگ روانی (بر گرفته از کتاب تاکتیک های عملیات روانی تالیف حسین بیات)

در مورد تاکتیکهای جنگ روانی، نخست باید بدانیم که:
اولا:ً هر جنگی دو طرف دارد. در یک طرف آن نیروی مهاجم و در
طرف دیگر، نیروی مدافع قرار دارد. طرفین جنگ از انواع تدابیر تهاجمی
و تدافعی استفاده می کنند. و همه این تدابیر متکی هستند بر انواع
تاکتیکها یا رو شهای هجومی یا دفاعی. در جنگ روانی نیز تاکتیکها
به دو دسته تهاجمی و دفاعی تقسیم م یشوند.
ثانیا: تاکتیکها ی جنگ روانی در همه انواع این جنگ کاربرد دارند.
لذا در توضیح هرکدام از تاکتیکها به کاربرد آ نها در جنگ روانی
راهبردی و جنگ روانی تاکتیکی اشاره خواهد شد. و به تعبیر دیگر به
کاربرد هر تاکتیک در تامین اهداف جنگ نرم وسخت پرداخته می شود.
به طور مثال کاربرد تاکتیک تحقیر در جنگ روانی راهبردی و به تعبیر
دیگر کاربرد آن در جنگ نرم را تحت عنوان کاربرد نرم و کاربرد همان
تاکتیک در جنگ روانی تاکتیکی و برای تامین اهداف جنگ سخت را
تحت عنوان کاربرد سخت نام می بریم.
تاکتیک های عملیات روانی
تاکتیکها یا روش های هجومی
۱ تاکتیک فریب
تاکتیک فریب یکی از کار آمدترین تاکتیکهای هجومی است. فریب
به معنی به انحراف انداختن، گول زدن، ذهن را از واقعیت دور کردن، امر
غیر واقعی را واقعی جلوه دادن، تحلیل و تصور غلط ایجاد کردن و… است.
این تاکتیک دارای شاخه ها یا شگر دهای متعددی است:
۱/۱ شگرد بزرگ نمایی در کاربرد سخت
)موضوعی را بزر گتر و مهمتر از واقعیت در ذهن مخاطب القا کردن(
-۱/۱/۱ بزرگ نمایی قدرت نظامی خودی: با اتخاذ تدابیری توان نظامی
خود را در ابعاد کمی و کیفی بزر گتر از واقعیت در صحنه نبرد با دشمن
جلوه دادن و القاکردن.
به طور مثال: حضرت پیامبر اعظم )ص( در صحنه نبرد فتح مکه با روشن
کردن کپ ههای متعدد آتش که هر کدام نمایشگر دسته ای از نظامیان
بود، توان رزم خود را در بعد کمی، بسیار زیادتر از واقعیت القاکردند. لذا
سپاه کفر در برابراین تدبیر روانی منفعل شده، مصلحت را در تسلیم شدن
دید. بنابراین یک هدف بسیار مهم نظامی صرفاً با به کارگیری تدبیر
عملیات روانی به دست آمد. ۱
-۱ در قرآن کریم به چگونگی و تاثیر بزرگ و قوی نشان دادن جبهه حق به منظور تضعیف
روحیه سپاهیان باطل و تقویت روحیه مسلمانان در آیات مختلف اشاره شده است و در )آیات۴۳ و ۴۴ سوره انفال: اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا…(
به اثر قطعی بزرگ جلوه کردن سپاه دشمن در روحیه سپاه اسلام پرداخته و اینکه خداوند
در خواب توان دشمن را درچشم پیامبر کمتر جلوه داد تا سپاه اسلام تضعیف روحیه نشود.
همچنین آیات ۹ تا ۱۲ همین سوره به تقویت روحی جبهه حق توسط انزال ملائک پرداخته
است و به تاثیر نمایش قدرت جبهه حق در ارعاب و ترس کافران نیز اشاره کرده است.

تاکتیک های عملیات روانی
۱/۱/۲ بزرگ نمایی پیروز یهای نظامی خودی:
مهاجم در نبرد نظامی، تلاش م یکند پیروز یهای محدود به دست
آمده را بسیار بزر گتر و تاثیر گذا رتر القا کند تاروحیه دشمن تضعیف
شود و در تحلیل و محاسبات خود اشتباه کند.
۱/۱/۳ بزرگ نمایی کمبو دها و ضعفهای نظامی مخاطب (دشمن):
مهاجم با انواع تدابیر روانی تلاش م یکند کمبودها و نواقص نظامی
مخاطب را بسیار عمده و تاثیر گذار القاکند.
تذکر: همان طور که توضیح داده شد این گونه تدابیر تاکتیکی عملیات
روانی، به منظور تضعیف روحیه جنگی نظامیان دشمن در صحنه نبرد
نظامی و برای تامین اهداف جنگ نظامی به کار گیری م یشود.
-۱/۲ شگرد بزرگ نمایی در کاربرد نرم:
-۱/۲/۱ بزرگ نمایی دارای یها و قابلی تها و توانمند یهای اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودی به منظور پشتیبانی از اهداف
جنگ نرم )به خصوص استحاله و براندازی(.
بدیهی است بزر گتر و قو یتر و کار آم دتر نشان دادن ابعاد اقتصادی،
سیاسی و علمی و… خود در مقابل دشمن برای تامین اهداف متعدد
جنگ نرم بسیار موثر است.
۱/۲/۲- بزرگ نمایی کمبو دها و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
فرهنگی، علمی و… مخاطب
– نحوه تاثیر گذاری این گونه تدابیر عملیات روانی در تامین اهداف جنگ نرم و از
جمله هدف استحاله )فکری، فرهنگی و اعتقادی( و براندازی نظام حاکم در کشور
دشمن جداگانه مورد بررسی قرار م یگیرد.
-رهبر معظم انقلاب: یکی از تدابیر دشمن بزرگ نمایی یک واقیعت نه چندان مهم
در مقابل کوچک نمایی یک واقعیت مثبت و مهم است. مثلا واقعیت فرار بعضی نخبگان
علمی را خیلی بزرگ القا م یکند و در مقابل روی شهای زیاد علمی را کوچک و کم
اهمیت جلوه می دهد. (شهریور ماه سال ۹۲ )

تاکتیک های عملیات روانی
بزرگ نمایی این گونه مشکلات در کشور و جامعه هدف نیز تاثیر بسزا
در تامین اهداف جنگ نرم دارد.
۱/۳- شگردکوچک نمایی در کاربردسخت (امر مهمی را کوچکتر از واقعیت القا کردن)
۱/۳/۱- کوچک نمایی پیروز یهای واقعی دشمن
یکی از تدابیر مهم روانی برای تضعیف روحیه نظامیان دشمن در
صحنه نبرد، کوچک و کم اهمیت القا کردن پیروز یهای مهم و بزرگ
اواست. در طول جنگ تحمیلی هشت ساله، سیاست تبلیغات روانی صدام
از این شگرد روانی بسیار بهره برد. ازجمله پیروزی بزرگ سپاه اسلام را
در عملیات بیت المقدس کم اهمیت و حتی نوعی پیروزی برای خود
مطرح کرد.
۱/۳/۲- کوچک نمایی توان و استعداد و قدرت نظامی دشمن
این تدبیر روانی در طول دفاع مقدس توسط دستگاه تبلیغات روانی
عراق علیه ما به طور مستمر مورد بهره برداری قرار م یگرفت.
۱/۳/۳- کوچک نمایی کمبودها و ضع فهای نظامی خودی
این تدبیر عملیات روانی نیز برای تامین هدف جنگ روانی تاکتیکی و
در پشتیبانی از هدف جنگ نظامی تاثیر گذار است. )علاوه بر تاثیر سوء
بر روح و فکر و تدبیر دشمن، عامل تقویت کننده روحی و روانی برای
نیروهای خودی است.(
– بعد از فتح خرمشهر، صدام فرماندهان خود را در سالنی با حضور خبرنگاران دنیا
جمع کرد و به تک تک فرماندهان شکست خورده خود مدال افتخار و پیروزی اعطا و
این شکست مفتضحانه خود را تحت عنوان عقب نشینی تاکتیکی و کسب پیروزی برای
خود تبلیغ کرد.
جالب اینکه بعد از این نمایش تبلیغاتی و با خروج خبرنگاران، صدام شروع م یکند به
فحاشی و توهین و حتی کتک زدن فرماندهان خود و در جواب یکی از فرماندهان که علت
این شکست را کثرت ایرانیان و محاصره خرمشهر به طور کامل توسط سپاه اسلام عنوان
کرد، گفت این ایرانیان نبودند که از همه طرف شما را محاصره کرده بودند بلکه این ترس
بود که از همه طرف شما را محاصره کرده بود. )سایت سراج(.
تاکتیک های عملیات روانی
۱/۴ -شگرد کوچک نمایی در کاربرد نرم
۱/۴/۱- کوچک نمایی توانمند یها و قابلی تها و پیشرف تهای علمی، فرهنگی
اقتصادی، سیاسی و… مخاطب.
مهاجم برای تأمین اهداف اصلی جنگ نرم و تأمین اهداف تهاجم
فرهنگی،ا قتصادی، سیاسی و… خود، قابلی تها و توانمند یها واستعدادهای
علمی، اقتصادی، فرهنگی و… مخاطب را کوچ کتر و ناکارآم دتر از واقعیت
القا م یکند.
۱/۴/۲ -کوچک نمایی مشکلات و کمبودها و چال شهای اقتصادی، فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی خودی.
این تدبیر عملیات روانی نیز برای ایجاد انفعال فکری و فرهنگی در
جامعه هدف بسیار موثر است.
تذکر: این گونه عملیات روانی به طور دایم توسط نظام سلطه علیه
دیگر جوامع و به خصوص مل تهای کشورهای مخالف و دشمن مورد
استفاده قرار م یگیرد و سعی م یکند مانع انعکاس نقاط ضعف واقعی
خود شود.
۱/۵- شگرد تکرار
تکرار مطلب و موضوعی غلط و انحرافی با بهر هگیری از فنون مختلف،
ابزا رهای متعدد و تدابیر متنوع برای القای آن در ذهن مخاطب یکی
دیگر از شگردهای تاکتیک فریب است.
نظام سلطه با بهر هگیری از ابزارهای پیشرفته و متعدد خود از جمله
رسان ههای جهانی و صنایع فرهنگی از این شگرد برای تامین اهداف
جنگ نرم خود استفاده م یکند. مثلا القای اینکه شما نم یتوانید و قادر
– رهبرمعظم انقلاب: جنگ نرم یعنی تبدیل نقاط قوت به نقاط ضعف با تبلیغات.(دیدار با مجلس خبرگان ۲/ ۷/ ۸۸ )

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

*