حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰ 4 ذو القعدة 1442 Sunday, 13 June , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 1481 تعداد نوشته های امروز : 4 تعداد اعضا : 9 تعداد دیدگاهها : 19×
تاکتیک های عملیات روانی
۰۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۵
شناسه : 1541
بازدید 1635
7

بخش پایانی تاکتیک های عملیات روانی اثر سردار حسین بیات ۲۰- تاکتیک های عملیات روانی اینکه نظام دینی محکوم به شکست است و یا اینکه در جامعه هدف، آزادی سیاسی و یا فرهنگی وجود ندارد، از جمله تدابیر روانی برگرفته از این شگرد است. -۱/۶ شگرد تأکید بر نقطه مطلوب: نقطه مطلوب و آرمانی به طور […]

ارسال توسط :
پ
پ


بخش پایانی تاکتیک های عملیات روانی اثر سردار حسین بیات
۲۰- تاکتیک های عملیات روانی
اینکه نظام دینی محکوم به شکست است و یا اینکه در جامعه هدف، آزادی سیاسی و یا فرهنگی وجود ندارد، از جمله تدابیر روانی برگرفته از این شگرد است.
-۱/۶ شگرد تأکید بر نقطه مطلوب:
نقطه مطلوب و آرمانی به طور کلی یا در شرایط موجود قابل دسترسی نیست. گاهی هدف مورد نظر، نه فقط مطلوب نیست، بلکه نقطه سقوط است.

۷- با این شگرد سعی می شود به ذهن مخاطبان القا شود که نظام حاکم به دلیل ناتوانی نتوانسته به این نقطه مطلوب برسد. نظام سلطه از این شگرد برای ایجاد بحران و براندازی نظا مهای مخالف استفاده می کند.مثلا از نقطه مطلوب رفاه و اقتصاد سخن می گویند و حکومت حاکم را در رساندن به آن خائن و یا ناتوان معرفی م یکنند تا مردم بی اعتماد شده، به صحنه آمده و بحران ایجاد کنند. ۸
-۱/۷ شگرد سیاه نمایی:
با استفاده از این شگرد تلاش می شود چهره یک فرد یا گروه یا یک نوع تفکر و یا نوعی حکومت و مهمتر از همه چهره یک مذهب و دین کاملا منفی و خشن و ضد انسانی القا شود. مثلاً نظام سلطه سعی می کند حکومت دینی و اسلامی را حکومتی توام با خشونت وضد مردمی و مخالف آزادی و پیشرفت القا کند.
رواج مفاهیمی همچون ایران هراسی و اسلام هراسی توسط نظام سلطه در واقع بهر هگیری از همین شگرد روانی است.
۷ – مثلا ب یبند و باری اخلاقی و رفتاری را به عنوان نقطه مطلوب فرهنگی و اجتماعی القا کردن.
۸ – یکی از تدابیر عملیات روانی امریکایی ها برای براندازی حکومت سالوادور آلنده در کشور شیلی استفاده از همین شگرد بود.
۲۱- تاکتیک های عملیات روانی
نوع فیلمهای هالیوودی نمایشگر چهره ای منفور از ایرانیان و مسلمانان و به خصوص شیعیان است.
-۱/۸ شگرد در هم آمیختن حق با باطل
از این شگرد نیز برای ایجاد انحراف و فریب اذهان مخاطبین بهر هگیری می شود. بخشی از حق را گرفتن و با باطل مخلوط کردن یکی از رو شهای کفار بوده و هست. آیه ۷۱ سوره آل عمران اشاره به همین روش دارد. ۹
حضرت امیر المومنین )ع( نیز در خطبه ۵۰ نهج البلاغه م یفرمایند:
بخشی از حق و بخشی از باطل را م یگیرند و در هم می آمیزند. آنجااست که شیطان بر دوستان خود چیره م یشود.
-۱/۹ شگرد تحریف
تحریف به معنی منحرف کردن چیزی از مسیر و وضع اصلی خودش است. ۱۰
اگر به مطلب و موضوع و یا گفتاری چیزی کم و یا زیاد شود، در واقع آن مطلب و گفتار تحریف شده است.
تحریف بر دو نوع است:
-۱ تحریف لفظی: در صورتی که لفظ و کلمه و عبارتی حذف و یا اضافه شود به آن تحریف لفظی گویند.
-۲ تحریف معنوی: یعنی اینکه واقعیات و حقایق به گونه ای توجیه و تفسیر شود که برخلاف معنی واقعی آ نها باشد. ۱۱

-۹ لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق
-۱۰ آیه ۱۳ سوره مائده
-۱۱ حسین متفکر: جنگ روانی، ص ۲۰۷

۲۲-  تاکتیک های عملیات روانی
-۱/۱۰ شگرد سانسور
به معنی پوشاندن و حذف کردن است.
انواع سانسور
الف(سانسور عادی: به معنی پوشاندن و جلوگیریا ز دیدن و شنیدن اخبار و مطالبی است که سانسور کننده مصلحت نمی داند مخاطب مطلع شود.
ب( سانسور مفهومی: نوعی از سانسور است که سانسور کننده مانع فهمیدن مخاطب شود؛ مثلا در غرب ظاهراً مطالب سانسور نمی شود و
آزادی نشر وجود دارد؛ ولی نظام سلطه از درون مانع فهم حقایق توسط مردم می شود. امپریالیسم خبری غرب به گون های است که حسب ظاهر خود حامی
پخش اخبار به صورت وسیع و گسترده است ولی با تسلط برجریا نهای خبر رسانی، آنچه را م یخواهد و آن طور که خود م یپسندد، منتشر م یکند. ۱۲
۱/۱۱ شگرد حباب
این نوع شگرد به گونه ای است که دروغ بودن آن خیلی زود روشن می شود و بنا براین تاثیر آن کوتاه مدت است و مهاجم برای ایجاد تنش و التهاب مقطعی و موضعی علیه جامعه هدف استفاده م یکند. ۱۳
-۱/۱۲ شگرد انگاره سازی ۱۴
انگاره، تصویر غیر واقعی از یک واقعیت است که طراح عملیات روانی
تلاش م یکند آن را به جای واقعیت در ذهن مخاطب، القا کند. لذا با این فرض مخاطب، انگاره را به جای واقعیت پذیرفته و واقعیت را آن گونه
-۱۲ حسین متفکر: جنگ روانی، ص ۲۳۲
-۱۳ شماره ۲۰۱۱۴ کیهان
-۱۴ شماره ۲۰۲۶۷ کیهان

تاکتیک های عملیات روانی ۲۳
می بیند که به او القا شده است. ۱۵ مثلا شکست ناپذیر بودن آمریکا و این که باید از تقابل با او پرهیز کرد.
علاوه بر موارد ذکر شده، شگردهای متعدد دیگری نیز وجود دارد
که از جمله به شگرد فرا فکنی، فرار به جلو، کلی گویی، غوغا سالاری )جنجال سازی( و… می توان اشاره کرد.
-۱۵ رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام: یک لغزشگاه، واقعیت پنداری است.
چیزهایی که واقعیت ندارد، انسان واقعیت تصور کند. دشمنان سعی م یکنند واقعیت نمایی کنند، یک چیزهایی را به عنوان واقعیت مسلم در نظر ما جلوه دهند، در حالی
که واقعیت آ نها نیست.

۲۴-  تاکتیک های عملیات روانی
-۲ تاکتیک هجومی شبهه افکنی
این تاکتیک هجومی با ایجاد شک و تردید در ذهن مخاطب شکل
می گیرد. در بند ششم از پروتکل شماره پنجم صهیونیستها به یکی ازسیاستهای تهاجمی آ نها چنین اشاره شده است:
«به شک و شبهه انداختن مردم برای اینکه نتوانند خطا را از صواب تشخیص دهند. » این تاکتیک نیز کاربرد نرم و هم کاربرد سخت دارد:
-۲/۱ کاربرد نرم:
-۲/۱/۱ ایجاد شک و شبهه در باورهای دینی و اعتقادی جامعه هدف
این تهاجم مه مترین و خطر نا کترین کاربرد این تاکتیک است. چرا که اگر در باورهای مخاطب تزلزل ایجاد شود، همه چیز او در معرض خطر و نابودی قرار م یگیرد. در حال حاضر نظام سلطه با بهر هگیری از رسانه های متعدد و ف نآور یهای نوین، به طور مستمر در صدد ایجاد شک و شبهه در باورهای دینی مردم و مخصوصا جوانان است. فرقه هایانحرافی مثل فرقه ضاله بهائیت و وهابیت نیز به طور دایم در حال تولید شبهه اعتقادی علیه تشیع هستند. از ایجاد شبهه نسبت به اصول و پای ههای اسلام گرفته تا ایجاد تردید نسبت به فروع و احکام دینی.
-۲/۱/۲ ایجاد شبهه فرهنگی
نظام سلطه تلاش م یکند نسبت به آداب و رفتار و فرهنگ دینی اسلام و تشیع شک و شبهه ایجاد کند. از شبهه نسبت به پوشش مذهبی مثل چادر گرفته تا ایجاد شک نسبت به آزاد یهای اجتماعی و…. ایجاد این شبهه که آیا الزام زنان به رعایت حجاب منافی آزادی و تعالی آ نها نیست؟!
۲۵- تاکتیک های عملیات روانی
-۲/۱/۳ ایجاد شبهه سیاسی
در این بخش مهاجم تلاش م یکند در ذهن مخاطب نسبت به حقانیت و مشروعیت نظام حاکم، کار آمدی نظام سیاسی، صداقت و عدالت مسئولین، شبهه ایجاد کند.
-۲/۱/۴ ایجاد شبهه حقوقی
موج دیگری از تهاجم به سوی قوانین حقوقی کشور هدف است. ایجاد شک و شبهه نسبت به کار آمدی و عادلانه بودن قوانین حقوقی حاکم در کشور هدف و ایجاد شبهه در خصوص تضاد بین حقوق دینی و حقوق بشر غربی و غیر انسانی بودن قوانین دینی از این جمله است.
-۲/۱/۵ ایجاد شبهه اقتصادی
نظام سلطه تلاش م یکند نسبت به امکان خودکفایی و استقلال
اقتصادی و کار آمدی برنام ههای اقتصادی حاکم و توانمندی مسئولین اقتصادی در ذهن مردم کشور هدف شبهه ایجاد کند. القا م یکند که بدون اتکا به قدرت اقتصادی غرب امکان رشد و شکوفایی اقتصادی وجود ندارد.
-۲/۲ کاربرد سخت
به منظور تضعیف روحیه و انگیزه جنگی نظامیان در صحنه نبرد نظامی نیز این تاکتیک کاربرد دارد.
-۲/۲/۱ ایجاد شبهه نسبت به حقانیت اهداف نظامی کشور هدف و القای اهداف تجاوزکارانه داشتن نظام حاکم.
-۲/۲/۲ ایجاد تردید در ذهن سربازان نسبت به کار آمدی و توانمندی و صداقت فرماندهان نظامی.
-۲/۲/۳ ایجاد تردید نسبت به همراهی و وفاداری فرماندهان در شرایط سخت نبرد و در مجموع ایجاد ب یاعتمادی سربازان نسبت به فرماندهان و اهداف سیاستمداران به منظور تضعیف روحیه و انگیزه جنگی آ نها.
۲۶ تاکتیک های عملیات روانی
-۳ تاکتیک هجومی تهدید و ارعاب
مهاجم با بهر هگیری از این تاکتیک به دنبال ایجاد ترس و وحشت و دلهره و اضطراب در دل مخاطب است. مرعوب کردن دشمن در نبرد نظامی، یکی از متداو لترین تدابیر روانی در طول تاریخ جن گهای بشر بوده است. فریاد زدن و رجز خوانی از جمله اولین و ابتدای یترین راه کارها برای ایجاد احساس ترس و رعب دردل دشمن بوده است.
این تاکتیک یکی از رو شهای مورد تاکید آموز ههای دینی و قرآنی است. آیه «ترهبون به عدوا… و عدوکم » و دیگر آیاتی که صراحتا تاکید بر لزوم ایجاد ترس و وحشت در دل دشمن دارد، گویای این مطلب است.
در قرآن فلسفه انزال ملایک، تقویت روحیه نیروهای خودی و ایجاد ترس و رعب و تضعیف روحیه دشمن در حین نبرد نظامی برشمرده شده است.
در کتاب مفاتیح الجنان نیز در ذکری خاص برای ظهور حضرت ولی عصر)عج( از خداوند درخواست داریم در پیش روی حضرت، رعب را ایجاد کند: «وَقدِّم امَامَهُ الرّعب و ثبَتِّ بهِ القَلب و اقَمِ بهِ الحَرب ۱۶» در اینجا به کاربرد نرم وسخت آن اشاره م یشود.
-۳/۱ کاربرد نرم
-۳/۱/۱ تهدید کشور دشمن به تهاجم نظامی به منظور ایجاد انفعال فکری و روحی و ایجاد تغییر در رفتار سیاسی نظام حاکم و تمکین کردن
به خواسته مهاجم.
-۳/۱/۲ تهدید به ایجادو اعمال تحریم اقتصادی و مالی به منظور تمکین کشور هدف به خواسته مهاجم.
-۳/۱/۳ تهدید کشورهای دیگر در صورت ادامه همکاری و استمرار
-۱۶ مفاتیح الجنان صفحه ۱۱۲۴

۲۷- تاکتیک های عملیات روانی
دیپلماسی فعال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشور هدف.
-۳/۱/۴ تهدید حکومت و نظام به ایجاد شورش و اغتشاش در صورت بی توجهی نظام حاکم به خواسته های مخالفین در داخل و خارج.
-۳/۱/۵ تهدید سیاسی )قطع روابط و تعاملات سیاسی با کشور هدف(
-۳/۲ کاربرد سخت
-۳/۲/۱ ایجاد ترس و رعب در دل نظامیان و سایر مخاطبین کشور هدف قبل از شروع تهاجم نظامی، به منظور تضعیف روحیه جنگی آن ها.
-۳/۲/۲ ایجاد ترس و رعب دردل نظامیان و حاکمان و مردم کشور هدف در حین نبرد نظامی، به منظور تضعیف روحیه و ایجاد تردید برای ادامه مقاومت برای تامین اهداف نظامی.
۲۸ تاکتیک های عملیات روانی
-۴ تاکتیک هجومی تحقیر
تحقیر به معنای حقیر و پست شمردن و ب یارزش القا کردن است. القای عقب ماندگی، ناکار آمدی، ناتوانی، بی تجربگی و بی ارزشی، برای تامین اهداف جنگ روانی راهبردی و تاکتیکی بسیار تاثیر گذار است.
-۴/۱ کاربرد سخت
-۴/۱/۱ تحقیر فرماندهان نظامی دشمن
القای ناتوان، ب یتدبیر و ترسو بودن فرماندهان نظامیان که از طرفی تاثیر سوء روحی و روانی بر خود فرماندهان دارد و از طرفی عامل تضعیف روحیه سربازان و دیگر نظامیان و ایجاد ب یاعتمادی در آ نها نسبت به فرماندهان می شود.
-۴/۱/۲ تحقیر آحاد نظامیان )سربازان و…( دشمن
القای نداشتن مهارت و توان، فقدان تجربه جنگی و نداشتن شجاعت و روحیه جنگی لازم، در تضعیف روحیه جنگی آ نها موثر است. درطول جنگ تحمیلی، سیاست تبلیغات روانی دشمن، بر بهر هگیری از این تاکتیک هجومی بود. به طور مثال مسخره کردن سپاه به بهانه جوان بودن و نداشتن علم و مهارت جنگی و یا به کار گیری تعبیر امواج انسانی به جای تعبیر یگان رزم خطاب به بسیجیان و یا پرتاب آشغال به
جای بمب از هواپیما )در اوایل جنگ( و… همه به منظور القای حقارت
برای تضعیف روحیه جنگی سپاه اسلام بود. ۱۷
۱۷- مشاهدات نویسنده
تاکتیک های عملیات روانی ۲۹
-۴/۲ کاربرد نرم
-۴/۲/۱ تحقیر اعتقادات و باورهای دینی مخاطب
بخش قابل توجهی از تدابیر تهاجمی نظام سلطه به اعتقادات و باورهای دینی ما با استفاده از این تاکتیک است.
القای قدیمی، ناکار آمد، خرافی و پست و ب یارزش بودن و عامل انحراف و عق بماندگی را در ارز شها و اعتقادات دینی اسلام ناب محمدی)ص( دانستن، ازجمله تهاجمات روانی غرب است.
-۴/۲/۲ تحقیر فرهنگ و آداب و رسوم و رفتار دینی
نظام سلطه برای تامین اهداف تهاجم فرهنگی، همواره در حال تحقیر فرهنگ و آداب و رفتار دینی جامعه هدف است. تحقیر و مسخره کردن آداب دینی، مناسب تها و مراسم دینی از جمله
عزادار یها، تحقیر لباس و پوشش دینی و مذهبی مثل چادر زنان محجبه و رفتارهای اجتماعی برگرفته از احکام دینی مثل رعایت حدود ارتباط زن و مرد در جامعه از این جمله است.
بهر هگیری از انواع رسان هها و صنایع هنری مثل فیلم، در واقع بخشی از تهاجم غرب علیه فرهنگ اسلامی است. از دیگر کاربردهای نرم این تاکتیک، تحقیر سیاس تها و سیاستمداران،
تحقیر وضعیت اقتصادی و تدابیر اقتصادی مدیران اقتصادی است.

۳۰-  تاکتیک های عملیات روانی
-۵ تاکتیک هجومی تخدیر
تخدیر به معنای ایجاد رخوت و سستی، ب یتفاوتی و از بین بردن حساسیت و غیرت است. از این تاکتیک عمدتا برای اهداف جنگ روانی راهبردی استفاده م یشود. البته به طور طبیعی اگر جامعه ای تخدیر گردید و روح ب یتفاوتی و سستی در او دمیده شد، نسبت به دفاع در برابر تهاجم نظامی نیز سست و در مقابل اراده دشمن تسلیم خواهد شد.
کاربردهای نرم این تاکتیک عبارتند از:
-۵/۱ از بین بردن حساسیت نسبت به باورها و اعتقادات دینی
مهاجم برای تامین اهداف جنگ اعتقادی با بهر هگیری از تدابیر مختلف تلاش م یکند از غیرت دینی و حساسی تهای اعتقادی مخاطب بکاهد.
-۵/۲ از بین بردن حساسیت مخاطب نسبت به حفظ فرهنگ و آداب و رفتار دینی خود. مهاجم برای تامین اهداف تهاجم فرهنگی با بهر هگیری از تدابیر مختلف و استفاده از ابزار مناسب از جمله سینما و فیلم، سعی م یکند جامعه هدف، نسبت به حفظ فرهنگ و رفتار دینی خود به مرور ب یتفاوت شود.
-۵/۳ ایجاد بی تفاوتی نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی در جامعه هدف
در این حوزه نیز مهاجم تلاش م یکند یک نوع ب یتفاوتی و ب یتوجهی در جامعه هدف، نسبت به وضعیت اجتماعی و سیاسی ایجاد کند. مثل بی رغبت و انگیزه شدن برای حضور در انتخابات.
-۵/۴ ایجاد بی تفاوتی نسبت به وابستگی سیاسی کشور و نداشتن استقلال سیاسی.
تاکتیک های عملیات روانی ۳۱
مهاجم تلاش می کند برای تامین اهداف تهاجم سیاسی خود، قبح وابستگی سیاسی کشور هدف را از بین ببرد و اهمیت و ضرورت داشتن استقلال سیاسی کشور را کم رنگ نماید.
-۵/۵ ایجاد بی تفاوتی و از بین بردن حساسیت نسبت به رشد علمی و داشتن استقلال علمی.
در این حوزه نیز مهاجم با بهره گیری از تدابیر مختلف سعی می کند جامعه هدف نسبت به لزوم کسب علم وفن آوری جدید، حساسیت و توجه خود را از دست بدهد و قبول کند که نم یتواند به مدارج عالی علمی دست پیدا کند.
۵/۶ – ایجاد ب یتفاوتی نسبت به خود کفایی اقتصادی و از بین رفتن وابستگی اقتصادی در جامعه هدف مهاجم برای تامین اهداف تهاجم اقتصادی خود تلاش میکند
جامعه هدف، نسبت به خود کفا شدن و روی پای خود ایستادن و قطع وابستگ یهای اقتصادی و کسب استقلال لازم، حساسیت خود را از دست بدهد.
-۵/۷ به طور کلی مسخ کردن و دور نمودن جامعه هدف از خود انسانی اش،
از اهداف کلی این تاکتیک تهاجمی ویرانگر است.
۳۲ تاکتیک های عملیات روانی
-۶ تاکتیک هجومی تحریک
تحریک در لغت به معنی به حرکت در آوردن است. در ادبیات جنگ روانی، به معنی به حرکت در آوردن و به صحنه مخالفت کشاندن و ایجاد اغتشاش و نافرمانی است. هنر  این تاکتیک در تحریک احساسات مخاطبین برای وارد کردن به صحنه خیابان واعتراض کردن به اوضاع کشور و نهایتا ایجاد شورش برای تحمیل اراده خود برنظام حاکم است. این تاکتیک عمدتا کاربرد راهبردی)نرم( دارد و مخاطبین مختلف را پوشش م یدهد.
-۶/۱ تحریک احزاب، گرو هها و تشکل های سیاسی
مهاجم برای ایجاد نافرمانی مدنی و نهایتا سرنگونی نظام حاکم، با اتخاذ تدابیر مختلف تلاش م یکند احزاب و گرو ههای سیاسی را به صحنه مخالفت بکشاند.
-۶/۲ تحریک نخبگان سیاسی و فرهنگی
مهاجم تلاش م یکند چهر ههای شاخص و تاثیر گذار سیاسی و فرهنگی و علمی را به حضور در صحنه مخالفت با نظام تحریک کند.
-۶/۳ تحریک قومی تها و نژادها و مذاهب
یکی از مه مترین کاربردهای این تاکتیک، تحریک قومی تها و مذاهب در کشور هدف است. همان طور که نظام سلطه از بدو تولد انقلاباسلامی تحریک قومی تها ومذاهب را در اولویت حرک تهای برانداز خود علیه نظام اسلامی قرار داده است. نظام سلطه با بزرگ نمایی نقاط اختلاف و با تحریک اقوام و مذاهب با تاکید برموضوعات حساسیت زا تلاش کرده و م یکند تا نظام را باچالش جدی روبه رو نماید.
تاکتیک های عملیات روانی ۳۳
-۶/۴ تحریک اقشار و اصناف
مهاجم سعی م یکند با بهر هگیری از خواست ههای اقشار مثل معلمان، دانشجویان و… و همین طور اصناف مثل رانندگان، پرستاران، بازاریان و… در نقاط تحریک کننده بدمد و اقشار فوق را به صحنه خیابان بکشاند و نافرمانی مدنی و اغتشاش ایجاد کند. در مجموع از مه مترین کاربردهای این تاکتیک تحریک مخالفین برای حضور در صحنه مخالفت و ایجاد اغتشاش به منظور براندازی نظام حاکم است.
۳۴ تاکتیک های عملیات روانی
-۷ تاکتیک هجومی تطمیع
تطمیع به معنی به طمع انداختن و وسوسه کردن است.
این تاکتیک عملیات روانی نیز تاکتیک قدیمی است. شاید بتوان گفت اولین مهاجمی که از این تاکتیک بهره برد شیطان بود که با تطمیع حضرت آدم، خواسته خود را تحمیل کرد و به هدف رسید. ۱۸ این تاکتیک کاربرد نرم و سخت دارد.
-۷/۱ کاربرد سخت
-۷/۱/۱ تطمیع فرماندهان نظامی دشمن
تلاش برای به طمع انداختن و دادن وعد ههای فریبنده به فرماندهان نظامی، از معمو لترین تدابیر روانی جنگ نظامی بوده و هست. تدبیر کننده تلاش م یکند قبل از شروع جنگ، فرماندهان را تطمیع کرده تا به جبهه خودش بپیوندند. همین طور در حین نبرد نیز از این حربه استفاده م یکند تا حداقل در ذهن فرماندهان تردید به وجود آورد و بر روحیه جنگی آ نها تاثیر بگذارد. در جنگهای صدر اسلام دشمنان از این حربه روانی استفاده زیاد کردند. به گون های که حتی از تطمیع حضرت ابا الفضل العبا)ع(در صحنه کربلا نیز چش مپوشی نکرده وخواستند به خیال باطل خود حضرت را از حضرت ابا عبدا… الحسین )ع( جدا کنند.
در تجاوز آمریکا به عراق و اشغال این کشور نیز مهاجم تلاش کرد فرماندهان عراقی را تطمیع و از صحنه مقاومت خارج کند که البته تاثیر خود را گذاشت. اثر این تاکتیک روانی به حدی زیاد است که حتی شایعه پیوستن فرماندهان به جبهه دشمن و یا حتی قصد مقاومت نداشتن آ نها تاثیر سوء روحی و روانی شدید برنظامیان حاضر در صحنه نبرد دارد.
-۱۸ سوره اعراف: آیه ۲۰
تاکتیک های عملیات روانی ۳۵
-۷/۱/۲ تطمیع سایر نظامیان و سربازان
یکی دیگر از این کاربردهای تاکتیکی، تطمیع آحاد نظامیان و سربازان در صحنه نبرد است. مهاجم در جنگ نظامی تلاش م یکند با وعد ههای فریبنده به اراده جنگی سربازان دشمن ضربه زده، از مقاومت و ایستادگی آ نها بکاهد و حتی آ نها را به صفوف جبهه خودی ملحق کند. ۱۹
-۷/۲ کاربرد نرم
-۷/۲/۱ تطمیع عناصر کلیدی سیاسی و علمی و فرهنگی
مهاجم تلاش م یکند نخبگان سیاسی و علمی کشور هدف را تطمیع کند تا به مخالفت با نظام حاکم برخیزند و به جبهه دشمن بپیوندند. خریدن نخبگان علمی و سیاسی از جمله تلاش دایمی نظام سلطه است.
-۷/۲/۲ تطمیع احزاب و گرو ههای سیاسی
دشمن سعی م یکند با تطمیع احزاب و گرو ههای سیاسی و با دادن وعد ههای فریبنده، آ نها را به صحنه مخالفت و جبهه بندی با نظام حاکم بکشاند.
-۷/۲/۳ تطمیع قومی تها و مذاهب
وعد ههای فریبنده دادن و به طمع انداختن اقوام و مذاهب، از دیگر کاربردهای این تاکتیک است. نظام سلطه در طول انقلاب از این حربه روانی بهر ههای فراوان برده و چال شهای متعددی برای انقلاب اسلامی ما ایجاد کرده است.
-۱۹ تطمیع سربازان سپاه ابن زیاد در صحنه نبرد کربلا
۳۶ تاکتیک های عملیات روانی
-۷/۲/۴ تطمیع دیگر دول و حکوم تها
یکی دیگر از تاکتی کهای موثر برای جلوگیری از همکاری دیگر کشورها با کشور هدف برای تامین اهداف خارجی جنگ نرم، ۲۰ تاکتیک تطمیع است. نظام سلطه به طور دایم از این حربه برای جلوگیری از دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی کشور هدف با دیگر کشورها بهره می برد.
در مجموع مهاجم تلاش م یکند با تطمیع مخاطبین فوق، هدف براندازی و سرنگونی نظام مخالف را با ایجاد نافرمانی مدنی و بروز درگیری و اغتشاش در کشور هدف دنبال کند. لذا این تاکتیک و تاکتیک تحریک به کمک هم هدف براندازی نرم را تامین م یکنند.
-۲۰ از جمله اهداف خارجی جنگ نرم: مهار و ایجاد انزوای بین المللی است.
ممانعت از هرگونه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور هدف و در واقع مهار آن کشور و ایجاد انزوا در بین دیگر کشور ها و حتی افکار عمومی از جمله اهداف اصلی جنگ نرم است.
تاکتیک های عملیات روانی ۳۷
-۸ تاکتیک هجومی ترور
این تاکتیک دارای دو بعد است. ترور فیزیکی و ترور شخصیت
-۸/۱ ترور فیزیکی
به معنی قتل و کشتن فرد مورد نظر است.
-۸/۱/۱ کاربرد سخت آن، کشتن فرماندهان نظامی در صحنه نبرد است. بدیهی است با از صحنه خارج کردن هر فرمانده نظامی، سایر نظامیان به شدت تضعیف روحیه شده و انگیزه جنگی لازم را از دست می دهند. این حربه به طوری موثر است که حتی شایعه کشته شدن یک فرمانده جنگی کار آمد، م یتواند جبهه دشمن را به شدت متزلزل کند. به طور مثال شایعه قتل پیامبر اعظم )ص( در نبرد احد و فرار لشکریان گویای این تاثیر روانی است. ۲۱
-۸/۱/۲ کاربرد نرم آن، هم کشتن مهر ههای کلیدی فرهنگی، سیاسی
و علمی است. محروم کردن جامعه هدف از چنین چهر ههای کلیدی، اولین هدف راهبردی این تاکتیک است. ایجاد روحیه یأس و ناامیدی در مردم و ایجاد رعب و وحشت و نگرانی و احساس نا امنی از دیگر اهداف این تاکتیک است. ترورهای منافقین در اوایل انقلاب دقیقا همین اهداف را دنبال می کرد.
ایجاد اختلاف بین اقوام و مذاهب و به چالش کشاندن کشور هدف،
از دیگر اهداف مهم این تاکتیک هجومی است. متهم کردن نظام حاکم به دست داشتن در قت لها و از طرف دیگر القای ناتوانی دولت حاکم در  کنترل اوضاع از دیگر اهداف این تاکتیک محسوب م یشود. قت لهای زنجیر های در دوران اصلاحات و ترور دانشمندان هست های ایران نمون ههای شاخص از کاربرد این تاکتیک است.
-۲۱ آل عمران، آیه ۱۵۵
۳۸ تاکتیک های عملیات روانی
-۸/۲ ترور شخصیت
ترور شخصیت به معنای زیر سوال بردن چهره شخصیت کلیدی مورد نظر است.
-۸/۲/۱ کاربرد سخت آن لطمه زدن به شخصیت فرماندهان نظامی است. اتهام زنی و مخدوش کردن چهره فرماندهان جنگی به منظور ایجاد بی اعتمادی در سربازان و سست کردن اطاعت پذیری و نهایتا تضعیف روحیه جنگی نظامیان است.
-۸/۲/۲ کاربرد راهبردی نرم آن نیز مخدوش کردن و زیرسؤال بردن چهره نخبگان سیاسی، فرهنگی و دینی است. بدیهی است مخدوش کردن چهر ههای کلیدی و پرچم داران فرهنگی و دینی در جامعه، نقش موُثرّی در تامین اهداف جنگ فرهنگی و اعتقادی دارد. با بی اعتماد شدن مردم نسبت به شخصیت مهم فرهنگی، در واقع اعتماد مردم نسبت به اصل فرهنگ حاکم کم رنگ می شود. در دوران انقلاب ترور شخصیت چهر ههای کلیدی مثل شهید بهشتی، از اثر عجیب این تاکتیک روانی حکایت م یکند. بی اعتماد کردن مردم به نظام سیاسی حاکم از دیگر اهداف این تاکتیک است.
تاکتیک های عملیات روانی ۳۹
-۹ تاکتیک هجومی شایعه
شایعه به معنی پخش کردن مطالب غیر واقعی، دروغ و بدون پشتوانه حقیقی است. البته تاکتیک شایعه یک تاکتیک کلی و گسترده است که به نوعی بسیاری از تاکتیکهای قبلی را حمایت م یکند. همان طور که ملاحظه م یشود کلمه شایعه فاقد جهت گیری خاص است؛ ولی تاکتی کهای ذکر شده قبلی، جهت و هدف مشخص را دنبال م یکرد. مثلا تاکتیک فریب به دنبال فریب افکار و اذهان وتاکتیک تحقیر به دنبال القای حقارت و پستی بود. لذا در صورتی که شایعه به منظور فریب
مخاطب به کار گیری شود، یعنی مهاجم، خبری را برای ایجاد انحراف در اذهان مخاطبین شایع کند، در واقع از تاکتیک فریب استفاده شده است
و اگر شایع کردن خبر به منظور ایجاد ترس و رعب در دل مخاطب باشد، در واقع تاکتیک تهدید و ارعاب به کار گرفته شده است.

انواع شایعه
-۹/۱ شایعه خزنده: این نوع شایعه به آرامی و کندی بین مخاطبین پخش می شود و تقریبا به صورت مخفی رشد می کند؛ لذا بعد از مدت زمانی بین عموم منتشر می شود. مثل شایعه در خصوص خلاف کار یهای بعضی مسئولین اجرایی و اداری.
-۹/۲ شایعات آتشین: این نوع شایعه معمولا خطر و یا حادثه مهمی را
پخش م یکند که مثل آتش در خرمن، ناگهان منتشر شده و همه جامعه را دربرمی گیرد.
این نوع شایعات براحساسات و عواطف شدید متکی هستند و لذا موجب واکنش شدید م یشوند و عمدتا در موقعیت جن گها و بحرا نها به وجود م یآیند.
۴۰ تاکتیک های عملیات روانی
-۹/۳ شایعات غواص: این نوع شایعه مدتی منتشر و بعد مخفی م یشود و به اصطلاح مثل آتش زیر خاکستر است. و بعد از مدتی با فراهم شدن شرایط لازم مجددا پخش م یشود. مثل شایعات منتشر شده در جنگ اول ودوم جهانی که در حین جنگ اول پخش و مجددا با شروع جنگ دوم جهانی منتشر شدند. از جمله شایعه آلوده شدن آب آشامیدنی توسط دشمن.
-۹/۴ شایعات توهم آمیز: این نوع شایعه براساس ترس و وحشت مردم
از موضوعی شکل م یگیرد. مثل شایعه استفاده دشمن از سلاح شیمیایی در برهه ای از جنگ و در شرایطی که مردم قبلا اثرات شدید آن را دیده و یا شنیده اند. نمونه آن را در سا لهای آخر جنگ هشت ساله با عراق و پخش شایعه استفاده عراق از بم بهای شیمیایی در شه رها و روست اها مشاهده کردیم.
-۹/۵ شایعات رویایی یا امید واهی: این نوع شایعات برا ساس امید و آرزو )البته واهی( در مخاطبین شکل م یگیرد. زمانی که در مردم نوعی امید نسبت به حل مشکل مهم ویا امید به ناتوان شدن دشمن در جنگ نظامی ایجاد شده است، این گونه شایعه موضوعیت پیدا م یکند. برای نمونه شایعاتی که بین مردم آمریکا در خصوص ناتوانی ژاپن یها بعد از حمله آ نها به بندر پرل هاربر پخش شد مبنی براینکه ژاپن قادر به ادامه جنگ نیست. ۲۲
-۲۲ محمد شیرازی: جنگ روانی و تبلیغات، ص ۲۴۵ – ۲۳۸

تاکتیک های عملیات روانی ۴۱
-۱۰ تاکتیک های زوجی یا ترکیبی
به معنی به کار گیری دو تاکتیک هجومی در کنار هم که تکمیل کننده یکدیگر هستند. در چنین حالتی، تدبیر طراحی شده به گونه ای است که از دو تاکتیک به طور همزمان استفاده م یشود. تا هرکدام از تاکتیکها هدف مهاجم را تکمیل کنند.
-۱۰/۱ تاکتیک ترکیبی تهدید و تطمیع
به این صورت که تدبیر طراحی شده ابتدا از تاکتیک تهدید بهره برده، مخاطب را تحت فشار قرار م یدهد و بلافاصله از تاکتیک تطمیع استفاده م یکند در واقع اثر قبلی تهدید در تسریع انفعال در برابر تطمیع موث رتر واقع م یشود و در نتیجه مخاطب در برابر هجوم کننده کاملا منفعل شده  و به خواسته او تمکین م یکند.
این تاکتیک زوجی به سیاست چماق و هویج معروف است. در حال حاضر آمریکا در قضیه انرژی هسته ای ایران از این تاکتیک علیه نظام استفاده م یکند.
-۱۰/۲ تاکتیک ترکیبی تهدید و تحریک
معمولا تدبیر هجوم کننده به گونه ای است که به صورت چاقوی دولبه عمل م یکند. به عبارت واض حتر تدبیر طراحی شده از یک طرف از تاکتیک تهدید بهره م یبرد و از جهت دیگر تحریک کننده است و مخاطب دیگری را تحت تاثیر قرار م یدهد. به طور مثال:یکی از عناصر ضد انقلاب م یگوید: بترسید از این که جنبش فراگیر شود و بترسید از روزی که مردم به صحنه بیایند. اگر به خواست ههای مردم تمکین نشود نه مردم م یپذیرند و نه جهانیان. ۲۳
-۲۳ رضوی فقیه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران – روزنامه کیهان
۴۲ تاکتیک های عملیات روانی
در واقع این تدبیر هجومی روانی از یک طرف سعی می کند نظام را تحت فشار قرار دهد و او را مرعوب سازد و از طرف دیگر مخالفین نظام را در داخل و خارج تحریک کند. او درجای دیگر می گوید: اگر اصلاح طلبی به جایی نرسد، سرنوشتی جز هرج و مرج و دیکتاتوری سیاه منتظر ما
نخواهد بود. ۲۴
چنانچه ملاحظه می شود این تدبیر از یک سو تهدید است، که اگر اصلاح طلبی نتیجه نگیرد، دیکتاتوری حاکم م یشود. این تهدید، عامل تحریک مردم علیه نظام حاکم است. از سوی دیگر در صورتی که نظام به خواست ههای اصلاح طلبان تمکین نکند، او را به ایجاد هرج ومرج تهدید می کند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

*