برچسب:

نکات اصلی بیانات رهبر انقلاب درباره فاجعه منا

نکات اصلی بیانات رهبر انقلاب درباره فاجعه منا فاجعه‌ی منا و کشته‌شدن صدها نفر از حجاج...

رمز پیروزی در میدان‌ها

رمز پیروزی در میدان‌ها گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی نقش «وحدت ملی» در پیروزی...