برچسب:,

جدیدترین باج‌گیرهای سایبری را بشناسید

باج‌افزارها یا باج‌گیرهای سایبری، گونه‌ای از بدافزارها (نرم افزارهای مخرب) به شمار...

موشک ها و قدرت سایبری ایران آمریکا را به چالش خواهد کشید

در گزارش شاخص قدرت نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۶ آمده است که اکنون پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در...